VÅGA REAGERA Janina Björni vid Rädda Barnen vill sprida kunskap om barnskyddet. Det bör vara en låg tröskel till att anmäla om det finns oro över att ett barn på något sätt far illa. Barnen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

”Barnskyddet är inget hot utan en möjlighet”

Barnskyddet har varit ett hett debattämne den senaste tiden, främst i samband med knivdådet i Godby. Men vad är egentligen barnskyddets uppgift? Janina Björni, som arbetar för Rädda Barnen, reder ut begreppen.
– Barnskyddet finns till för att försäkra att barn får en trygg uppväxt.  Barnskyddets uppgift är att stöda föräldrarna, eller andra vuxna som har hand om barnet, i fostran och omsorgen om barnet. Det handlar inte om att ta barn från sina familjer, utan att genom olika stödåtgärder hjälpa familjen att hållas hel. Det är bara då det inte finns någon annan utväg som barn blir omhändertagna. Barnets bästa kommer alltid i första hand, säger Janina Björni.

Vissa yrkesgrupper har anmälningsskyldighet då de misstänker att ett barn far illa. De flesta sådana barnskyddsanmälningarna kommer från polisen.&tab;

– Men vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan, också barn eller föräldern själv kan be om hjälp. När någon gör en barnskyddsanmälan har barnskyddet i kommunen sju dagar på sig att besluta om man kommer gå vidare med ärendet och sedan tre månader att göra en vidare utredning. &tab;I de allra flesta fallen blir det fråga om öppen vård.

– Det kan till exempel vara fråga om att barnet får en stödperson eller stödfamilj, att familjen får hjälp av en familjearbetare eller att barnet får möjlighet att samtala med en psykolog. Barnskyddet kan också ge viss praktisk och ekonomisk hjälp.

Anpassas efter behovet

Syftet är att få till en positiv förändring för barnet och familjen, säger Björni.

– Barnskyddet är inget hot utan en möjlighet.

 

Vad ska man göra om man misstänker att ett barn far illa?

– Det är bra att komma ihåg att vara medmänniska och prata med föräldern och barnet om oron, men man ska inte inleda någon egen utredning. Om man misstänker att ett barn far illa ska man alltid kontakta barnskyddet i den kommun där barnet bor.

– Det räcker att man fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa – man måste inte veta säkert. Då barnskyddet fått in en anmälan är det deras uppgift att utreda barnets situation och behov.

Läs mer i papperstidningen och i Enyan!

 Tingsrätten fann att en del av det tidigare straffet skall verkställas. Istället för fängelsestraff dömdes den åtalade till 237 timmar samhällstjänst.

Man döms till långt djurhållningsförbud

6 månaders villkorligt fängelse och djurhållningsförbud för alla andra djur än sällskapsdjur i tio år. Så lyder tingsrättens dom...

UR TRAFIK Skarven tas ur trafik mellan 18 september och 2 oktober.

Skarven på översyn i september

Knipan ersätter Skarven på Föglölinjen mellan den 18 september och 2 oktober. Det meddelar Ålandstrafiken i ett pressmeddelande....

SNART DAGS Den omfattande reparationen av kaj 4 i Västra hamnen i Mariehamn närmar sig. På fredag utses entreprenör. På bilden inspekterar hamnbolagets ordförande Roger Jansson och hamnmästare Helena Jansson kajen.

Kaj 4 får ny stålspont

På fredag blir det klart vem som ska reparera kaj 4 i Västra hamnen. Mariehamns hamns styrelse sammanträder då och tar också...

STANNAR KVAR Hotellmagnaten Sven Eric Hansson fortsätter trots tvisten med fastighetsbolaget Havsvidden Ab att driva hotellet och restaurangen - men han kan komma att minska sin ägarandel i bolaget.

Havsviddenbolag möts snart i Ålands tingsrätt

Förra månaden såg det ut som om Havsviddens restaurang- och hotellbolag Resort & Konferens skulle lämna Geta den sista augusti,...

NÖDLÄGE Ifjol gjordes 92 utryckningar med helikoptern till skärgården på ambulansuppdrag. Totalt gjordes cirka 2500 utryckningar av alla ambulansfordon.

”Större otrygghet för invånarna”

ÅHS vill spara cirka 200 000 euro på att dra in hälsovårdsberedskapen i skärgården. Det betyder att tillgängligheten till...

Åländskt it-företag fixade storjobb

Crosskey, som är ett dotterbolag till Ålandsbanken, står för S-Bankens nya kortsystem. – Utmaningen var att inte störa S-Bankens...

2270739_809x436_acf_cropped

Åtalade ålänningen hyrde smuggelgömma

Ålänningen som försökte smuggla cigaretter till Sverige från Kina är åtalad för grovt tullbrott och i andra hand grov olovlig...

KÄRT ÅTERSEENDE Det blev en del kramar då Mariehamns fullmäktigeledamöter samlades igen efter sommaruppehållet.

Staden röstade om Svinö holme

Svinö holme ska planeras för bostäder. Det anser majoriteten i stadsfullmäktige. 16 av de sammanlagt 27 ledamöterna i...

BEHÖVER PENGAR Föreningen Nordens vikarierande verksamhetsledare Bror Myllykoski hoppas att besväret till Högsta förvaltningsdomstolen leder till ett höjt Paf-stöd.

Domstol granskar beslut om Paf-stöd

Föreningen Norden vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att få mera Paf-pengar av landskapet. – Det finns inga...

2270483_809x436_acf_cropped

Pannlampa och vattenfelsbrytare återkallas

En pannlampa från företaget East Import i Höör ab och en vattenfelsbrytare från företaget Beulco Armatur ab har fått...